Even stilstaan en luisteren...

Silens geeft coaching en training aan iedereen die zichzelf en de ander beter wil leren begrijpen. In persoonlijke relaties, binnen de werkomgeving, in teams en in 1 op 1 contacten. Hierbij maken we gebruik van het Life Languages communicatieprofiel, een persoonlijke communicatiehandleiding, dat concreet inzicht geeft in je eigen, unieke communicatiestijl, praktisch en onmiddellijk toepasbaar!

Leer

Je eigen communicatie handleiding

Aan de hand van een digitale vragenlijst wordt jouw unieke persoonlijke profiel gemaakt. Een profiel waarin alle informatie staat over jouw eigen communicatiestijlen, samen met nog ruim 20 andere factoren. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!
Renate van Halen, telefoon 06 42 518 618.

Wat zeg je?!

In de communicatie met elkaar verstaan we elkaar niet altijd even goed. In een gesprek concentreer je je op de zaken die jij het meest belangrijk vindt. Ook sluit je je daarbij onbewust af voor specifieke onderdelen van de informatie tijdens een gesprek. Zo kan het gebeuren dat twee mensen elkaar niet goed begrijpen en langs elkaar heen praten. Dit maakt de communicatie minder effectief.

Naast de verschillende “filters” waardoor mensen naar communicatie kijken heeft bovendien iedereen zijn eigen behoefte tijdens een gesprek. Zo wil de een bijvoorbeeld contact en aanvaarding, de ander waardering en een ander wil het vooral over de inhoud hebben en kijken of de informatie interessant is om verder over te praten. Als er in de communicatie onderling niet tegemoet gekomen wordt aan elkaars behoefte, ontstaat er ruis in de communicatie. En dat gaat vaak ten koste van een goede (werk)relatie.